چقدر بده آدم عاشق بشه ها . عاشق هم بمونه . هيچ رقم هم خارج نشه از اون عشق... .

عاشق سر و ته شو هم که بزنی . عاشقه . عين کش می مونه . تا ولش کنی دوباره می ره همون جای اولش . منو دوباره ولم کردن . مامان ... خسته شدم . اما نمی خوام . معتاد عشق ام .

يه کمک می خوام . کمکم می کنی ؟

  
نویسنده : عشق سوخته ; ساعت ۱:٥٧ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٦ آبان ،۱۳۸٢