خسته شدم .

يه روز اکانت اينترنتم تموم شد . از اون روز به بعد ۱۰-۱۵ روز طول کشيد تا رفتم و يه کارت خريدم . از اون موقع ۲-۳ روز طول کشيد تا بيام ای ميل چک کنم و ... و از اون روز چند روزی طول کشيد تا بتونم بيام و بنويسم که نمی تونم بنويسم . شايد برای چند ماه مرخصی گرفتم شايدم نه .

از همه شما تشکر می کنم که تو اين چند وقت هر چند کم باز هم بهم سر زديد .

شايد تا قيامت .

/ 0 نظر / 16 بازدید