با عشق به دوست پسرم .

بخند . با خنده ات . خستگی ها و ناراحتی هايت را فراموش می کنی . بخند .
تا بتوانم سعی می کنم . خنده از لبانت دور نگردد . با اينکه ناراختی در چشمانم موج می زند و هر لحظه می تواند سقوط کند . می خواهم که بخندی . ناراحت نباش . فردا دوباره روزی است بهتر از امروز . بخند . زيباتر می شوی . مرا ننگر که چطور از پس طوفانی باز هم زنده و سربلند بيرون می آيم . غم مخور .
Kiss me and smile to . tell me that waite for me
امروز دارم امتحان می دم . يک تست دو جوابی . : ۱- خدا . ۲- شيطون . گزينه ۲ باهاش خنده زودگذر داره . و گزينه ۱ ناراحتی . زمان امتحان هم حدی نداره .
بخند . شادی ام - هرچند ناچيز است - را با تو قسمت می کنم . پس بخند .
اما بدان در پس خنده ام . خستگی موج می زند . اميد موج می زند . عشق آتش گرفته ام شعله ور می شود . اما هنوز . خنده ات آرامشی است دست نيافتنی . توانسته ام غم امتحان را - هر چند برای زمانی کوتاه - از تو دور کنم . پس از آن استفاده کن . شاد باش .
.
.
.
.
.
.
شناگری که داره غرق می شه . را اگر نگاه کنی . نيازی به فرياد کمک خواستنش نمی بينی تا کمکش کنی . تنت را به آب می زنی . با دستانت به بالا می کشانی اش . اما هر عملی را عکس العملی است .
به زير آب می روی . دوباره . دوباره . سالهاست که سودای نجات غريق شدن را در سر می پندارم .
Niyazi nist kasi befahmeh chi neveshtam .
Kiss me and smile to me . tell me that waite for me .
راستی در مورده اون تست هم . حتما گزينه ۱ را انتخاب کن . همواره . هميشه کنارت می مونه .

/ 0 نظر / 6 بازدید