امروز چه روزيه !

می دونی امروز چه روزيه ؟ خب حتما می گی پنج شنبه . ولی منظور من اين نيست .
امروز اون روزيه که فرشته های خدا ناراحتی خود را بروز دادند . مگر فرشته از آدم برای کاری اجازه می گيره ؟ به جان خودم که نه . اما امروز مانندی عزرائيل از يک آدم اجازه گرفت . او کيست ؟ سرور تمام عالم ها . هر آنچه بوده و هست و خواهد بود . محمد ( ص ) امروز برای دومين بار به ديدار خدا شتافت . دومين بار ؟ شانه های علی شاهد عروج پيامبر در حضور خداوند بودند . عروجی که حتی فرشتگان هم از رسيدن به آن عاجز بودند . ...
فرشته آمد . ای فرستاده گفته اند که بستانمت و به درگاهش برم . آمده ام که اذن خود را بگويی . چه کنم ؟ امر خدا را که نمی توان ناگذارده نهاد . اما . ای فرشته امر خدايت حق است . آنرا انجام بده . اذن فرستاده بر اذن خدا قرار داشت . محمد رفت .
( الباقی برای فردا )

/ 0 نظر / 10 بازدید