من يه قول دادم . تا الان اون قول را عملی کردم .

پسر شجاع عزيز . ای کاش می تونستم بيشتر باهات آشنا بشم .

دوستان يه کوزه شکسته دارم . کسی می خردش ؟ هر کی بيشتر پول بده به اون می دم . 17.gif

/ 0 نظر / 9 بازدید