به گاه سختی خشم خود را فرو خوردن و بردباری به کار بستن . انسان را از خشم خداوند جبار ايمن می سازد .
امروز فهميدم که چقدر کار دارم و خيلی هاشو انجام ندادم . از شماهايی که اومديد و ديديد که من چيزی ننوشتم عذر می خوام . مخصوصا بعضی آشناترها .
يه مطلب دارم . اما نمی توانم بنويسم. چون يکی از دوستان خيلی ناراحت می شه . البته تا يه حدی به خودش گفتم . اما ...
محمود جان از اينکه سر زدی ممنون . تشکر از بقيه هم حضوری بود .
دوستان . خيلی خسته ام . دارم جلوی مشکلاات کم می يارم . فکر می کنم که اين هم يه جور امتحان الهی باشه . صبر می کنم تا ببينم چی می شه .
تا ۲۸/۲ من کار زياد دارم . اگه مطلب ننوشتم . بازم شرمنده .
با اجازه دوستان صميمی .

/ 0 نظر / 9 بازدید